Comunicat despre Bacalaureat

Ieri a fost a fost elaborat și trimis în mass-media și către alte instituții ale statului, un Comunicat, prin care, semnatarii își exprima opinia față de necesitatea susținerii examenelor naționale. Comunicatul a fost semnat de reprezentanți ai elevilor, studenților, părinților și sindicatelor.

Consiliul Național al Elevilor

Asociația Elevilor din Constanța

Asociația Elevilor din București și Ilfov

Asociația Vâlceană a Elevilor

Asociația Elevilor din Maramureș

Uniunea Liceenilor Maghiari din România (MAKOSZ)

Organizația Salvați Copiii România

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

Federaţia Sindicatelor din Educaţie “Spiru Haret“

Federația Națională Sindicală “ALMA MATER”

COMUNICAT COMUN

Susținerea examenelor naționale este o necesitate pentru asigurarea viitorului elevilor din România! Solicităm Guvernului României organizarea în condiţii de siguranţă a acestor examene!

Consiliul Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța, Asociația Elevilor din București și Ilfov, Asociația Vâlceană a Elevilor, Asociația Elevilor din Maramureș, Uniunea Liceenilor Maghiari din România (MAKOSZ), Organizația Salvați Copiii România, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Federaţia Sindicatelor din Educaţie “Spiru Haret“ și  Federația Națională Sindicală “ALMA MATER” trag un semnal de alarmă cu privire la dezinformarea apărută pe rețelele de socializare și în mass-media, în ceea ce privește Evaluarea Națională și Bacalaureatul și solicită ferm, Guvernului României, ca examenele naționale să fie organizate în condiții de maximă siguranță.

            Reprezentanții legitimi ai elevilor, studenților, părinților și ai cadrelor didactice consideră că anularea acestor examene și, implicit, echivalarea lor, nu reprezintă o soluție care să vină cu adevărat în sprijinul beneficiarilor primari ai educației.

Într-un sistem de învățământ preuniversitar, în care procesul de evaluare nu este unul unitar, existând o serie de discrepanțe, nu doar între unitățile de învățământ, ci chiar între clasele din cadrul aceleiași școli, mediile obținute pe parcursul anilor nu pot substitui examenele de Bacalaureat și Evaluarea Națională. Tragem un semnal de alarmă cu privire la faptul că, o serie de cadre didactice din învățământul preuniversitar continuă să folosească notarea drept un mijloc de coerciție. 

Anularea sau amânarea nejustificată a examenului de Bacalaureat este o măsură fără precedent, care ar presupune acordarea diplomelor de Bacalaureat pentru toți elevii, absolvenți ai ciclului liceal, care au media generală din anii de studiu mai mare decât 6. Așadar, având în vedere argumentele menționate mai sus, în momentul de față nu există posibilitatea ierarhizării elevilor în baza acestor medii. De asemenea, această măsură ar fi discriminatorie față de toți deținătorii unei diplome de Bacalaureat care au susținut acest examen în perioada 2011-2019, inclusiv.

Un alt argument care susține importanța organizării examenului de Bacalaureat este faptul că, există riscul major de a fi întreruptă măsura protecției speciale pentru copiii abandonați, întrucât, diploma de Bacalaureat reprezintă o condiție pentru această măsură, așa cum relevă articolul 55, alineatul 2 din Legea 272/2004. 

În spiritul echității și al garantării principiului egalității de șanse, se impune organizarea examenului de Bacalaureat, pentru a-i proteja și pe elevii care au optat pentru studiul în străinătate, diploma de Bacalaureat reprezentând o condiție esențială în acest proces de admitere. În plus, la nivel național, media la examenul de Bacalaureat a devenit de mulţi ani criteriu de admitere, pentru un număr semnificativ de facultăți și de universități. 

Ne arătăm, pe această cale, dezamăgirea cu privire la dezinformarea realizată pe acest subiect și solicităm factorilor politici, cu fermitate, ca viitorul elevilor să nu mai fie subiectul unor dezbateri neconcludente, deseori incorecte. Menționăm faptul că, datele de susținere a probelor scrise nu au fost modificate, acestea fiind cunoscute, la nivel general, încă de la începutul anului școlar în curs, reprezentând, de altfel, singura certitudine în acest sens. Mai mult decât atât, programele de examen au fost modificate, astfel încât, elevii vor fi evaluați doar pe baza materiei parcurse în semestrul I din clasa a XII-a şi în semestrul I din clasa a VIII-a, acest demers fiind o reușită a reprezentanților elevilor. 

      În cazul echivalării celor două examene, procesul de admitere la liceu sau în învățământul superior va fi  unul dezechilibrat, urmând ca ocuparea locurilor să nu fie una corectă şi cinstită, care să se bazeze în mod real pe capacitățile elevilor. În momentul de față, se impune organizarea unei evaluări standardizate, care să certifice competențele elevilor la finalul unui ciclu de studii și accederea într-un ciclu superior. 

            În calitate de reprezentanți legitimi ai unor grupuri sociale de dimensiuni considerabile, susținem necesitatea unei  dezbateri, care să pornească de la principiile educației incluzive de calitate, motiv pentru care ne exprimăm următoarele opinii:

  1. Educația nu se suspendă. De aceea, considerăm necesară continuarea procesului de învățare și susținerea examenelor, în condiții de maximă siguranță;
  2. Statul român nu poate priva elevii de un an din viața lor, efect direct al măsurii de amânare a examenelor, amânarea putând fi  o măsură luată doar din rațiuni epidemiologice, cu concursul specialiștilor epidemiologi;

Nu putem gira crearea unor asemenea precedente periculoase, care să alimenteze neînvățarea și presiunea publică, în vederea suspendării sau amânării examenelor.

Previous Article
Next Article