ARGUMENTE pentru exceptarea personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile și instituțiile din învățământul preuniversitar, din inspectoratele școlare, din bibliotecile centrale universitare, precum și din învățământul universitar, de la măsura trecerii în șomaj tehnic

A fost înaintat către Guvernul României, un material ce conține argumente împotriva trecerii în șomaj tehnic a personalului auxiliar și a celui nedidactic. 

Previous Article
Next Article