Statut

Federația Națională Sindicală ”ALMA MATER”, numită în continuare Federația ALMA MATER, este o organizație constituită la nivel național, prin liber consimțământ, din organizații de tip sindical, înființate după 22 decembrie 1989 în universități, unități conexe și institute de cercetare din România, care funcționează ca persoană juridică de sine stătătoare, pe baza prevederilor prezentului statut.

Federația ALMA MATER se constituie conform prevederilor Cartei Organizației Internaționale a Muncii, a Constituției României și a legislației în vigoare, pentru a realiza unitatea de acțiune,promovare și apărare a drepturilor și intereselor sindicatelor afiliate, în vederea îndeplinirii aspirațiilor specifice.

Aceasta activează în vederea unirii tuturor categoriilor profesionale din învățământul universitar și cercetare din România, în sindicate libere, profesionale, de ramură în scopul îndeplinirii mandatului încredințat de către Congresul Federației.

Își propune să acționeze pentru: asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale membrilor săi, asigurarea unui loc de muncă, perfecționarea profesională, calificare superioară, promovarea liberei inițiative, a libertății de exprimare, ș.a.

Statut FNS ALMA MATER 2018

Statut FNS ALMA MATER 2019