Ședința Consiliului Naţional de Conducere a F.N.S. “Alma Mater” din 08 decembrie 2018, Bucureşti

ORDINEA DE ZI

1.       Raportul de activitate al B.Ex. al F.N.S. “Alma Mater” în perioada 16 septembrie 2018 – 07 decembrie 2018;

2.       Proiecte legislative în discuţii (Acord, Legea Educaţiei, Legea Pensiilor etc.);

3.       Regulamentul pentru condiţii de muncă + domeniul Cercetare;

4.       Modificări aduse la Legea Cadru nr. 153/2017 – Ordin comun MEN/MMJS nr. 3058/943/2018;

5.       Acţiuni privind Legea nr. 85/2016;

6.       Sentinţele din universităţi şi BCU-uri;

7.       Probleme din unităţile afiliate (finanţare, legislaţie etc.);

8.       Reprezentativitate la nivel de grup de unităţi în Cercetare;

9.       Plata cotizaţiilor conform Statutului F.N.S. “Alma Mater”.

10.  Diverse

Previous Article
Next Article